EN | RUS | ARM
EN | RUS | ARM
<<Մարաշլեան>>_ում միշտ իրար են հաջորդում տարբեր հետաքրքիր, թեմատիկ ակցիաներ։
09 september, 2020
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Ինչպես նկատել եք <<Մարաշլեան>>_ում միշտ իրար են հաջորդում տարբեր հետաքրքիր, թեմատիկ ակցիաներ։ Սեպտեմբեր ամսվա ակցիան նվիրված է մեր սիրելի փոքրիկներին։
Ասյպիսով՝ մինչև սեպտեմբերի 30_ ը Դուք և Ձեր երեխաները կարող եք լուսանկարվել մեզ մոտ, անցկացնել հաճելի ժամանակ և ունենալ Ձեր պատմական լուսանկարը՝ վճարելով միայն մեծահասակների համար (մեկ ֆոտոսեսիայի ընթացքում մինչև 3 երեխա անվճար)։
Ձեր կողմից երկար սպասված լուսանկարը ունենալու առաջին քայլը արված է մեր կողմից, հերթը՝ Ձերն է։