EN | RUS | ARM
EN | RUS | ARM
կանանց տոներ
05 Մարտի, 2023
Արդեն մի քանի տարի է կանանց տոների կապակցությամբ անցկացնում ենք <<3 սերունդ>> կոչվող ակցիան։ Այսպիսով Մարտի 8_ից ապրիլի 7_ը մեզ մոտ նկարվող այն ընտանիքները, որտեղ կլինեն 3 կամ ավելի սերնդի կին և աղջիկ, մեր կողմից կստանան հատուկ նվեր