EN | RUS | ARM
EN | RUS | ARM
12 Հոկտեմբերի, 2021
«Դժբախտաբար կյանքը հեքիաթ չէ, բարեկամ,- և այս տրագեդիան հենց այն բանի հետեւանքն է, որ դու կյանքը զվարճալի հեքիաթի տեղ ես դրել»։

Նար-Դոս «Սպանված աղավնի»