EN | RUS | ARM
EN | RUS | ARM
Սև ու սպիտակ
03 հունիսի, 2020
Սև ու սպիտակ լուսանկարչության գլխավոր բաղադրիչը, հիմքը, հենարանը և անկյունաքարը դա ԼՈՒՅՍն է: Իսկ ավելի ճիշտ լույսի ու ստվերի խաղը և կոնտրաստը։